[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">El nostre barri<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h4><strong>Santa Eul&agrave;lia<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Santa&nbsp;Eul&agrave;lia<\/strong> &eacute;s el barri m&eacute;s poblat de la ciutat. Des dels anys 1990 experimenta una gran transformaci&oacute; urban&iacute;stica amb la construcci&oacute; d'equipaments que aprofiten terrenys abans dedicats a l'activitat industrial. El carrer de Santa Eulalia i l'avinguda del&nbsp;Carrilet&nbsp;s&oacute;n els centres neur&agrave;lgics i de comunicaci&oacute;.<br \/><br \/><strong>Hist&ograve;ria<\/strong><br \/>Existeix una&nbsp;esgl&eacute;sia&nbsp;rom&agrave;nica&nbsp;del segle&nbsp;xii, Santa Eulalia de&nbsp;Provenzana, restaurada en el segle&nbsp;xviii, al voltant de la qual se situen els or&iacute;gens de la ciutat. Est&agrave; situada en l'extrem oest del barri.<br \/><br \/>El creixement del barri de Santa Eul&agrave;lia va ser el resultat de la r&agrave;pida implantaci&oacute; d'ind&uacute;stries des del final del segle&nbsp;xix. Per la seva proximitat a Barcelona, estava partida en tres l&iacute;nies de ferrocarril (Barcelona-Martorell des de 1955, la de Vilanova des de 1881 i la que condu&iuml;a a Igualada des de 1912). La fragmentaci&oacute; urbana amb tantes l&iacute;nies va obligar a l'Ajuntament de l'Hospitalet, l'any 1935, a construir un pont. Era una zona industrial, sobretot t&egrave;xtil, amb empreses com les de&nbsp;Ca&nbsp;Trinxet, la&nbsp;T&egrave;xtil&nbsp;Pareto, God&oacute; i Trias etc., i, des de finals dels anys 1960, la f&agrave;brica de l'&ograve;ptica&nbsp;Cottet.2\u200b<br \/><br \/>La f&agrave;brica&nbsp;Trinxet, constru&iuml;da en 1907 per l'arquitecte&nbsp;Joan Alsina i&nbsp;Ar&uacute;s, va ser propietat d'Avelino&nbsp;&nbsp;Trinxet&nbsp;Casas, propietari tamb&eacute; de la&nbsp;Casa&nbsp;Trinxet&nbsp;(Barcelona, 1904) obra de&nbsp;Josep Puig i Cadafalch&nbsp;i amb frescos de&nbsp;Joaqu&iacute;n Mir&nbsp;Trinxet. Actualment l'espai de la f&agrave;brica ha estat recuperat per a altres serveis residencials i d'equipaments, mantenint-se una part de la construcci&oacute; modernista.3\u200b<br \/><br \/><br \/><a class=\"image\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:31_Escut_de_l%27Hospitalet,_de_Josep_M._Subirachs,_c._Santa_Eul%C3%A0lia_(l%27Hospitalet_de_Llobregat).jpg\"><img class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6e\/31_Escut_de_l%27Hospitalet%2C_de_Josep_M._Subirachs%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg\/220px-31_Escut_de_l%27Hospitalet%2C_de_Josep_M._Subirachs%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6e\/31_Escut_de_l%27Hospitalet%2C_de_Josep_M._Subirachs%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg\/330px-31_Escut_de_l%27Hospitalet%2C_de_Josep_M._Subirachs%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/6e\/31_Escut_de_l%27Hospitalet%2C_de_Josep_M._Subirachs%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg\/440px-31_Escut_de_l%27Hospitalet%2C_de_Josep_M._Subirachs%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg 2x\" width=\"220\" height=\"293\" data-file-width=\"2112\" data-file-height=\"2816\" \/><\/a><br \/><strong><em>La Creu de Santa Eulalia, coneguda com &laquo;la Pin&ccedil;a&raquo;<\/em><\/strong>.<br \/>El barri compta amb una escultura de&nbsp;Josep Maria Subirachs, coneguda popularment com &laquo;la Pin&ccedil;a&raquo;, a causa de la seva forma, que dona la benvinguda a la ciutat quan s'accedeix des del carrer de Santa Eulalia. L'escultura representa la creu del martiri de&nbsp;santa Eulalia de Barcelona.<br \/><br \/><strong>Transport p&uacute;blic<\/strong><br \/>Compte amb les estacions de metro de&nbsp;Santa Eul&agrave;lia&nbsp;de la l&iacute;nia 1,&nbsp;Europa |&nbsp;Fira&nbsp;de la l&iacute;nia 9,&nbsp;Estaci&oacute; de Ca&nbsp;Tries&nbsp;de les l&iacute;nies 9 i 10,&nbsp;Proven&ccedil;ana&nbsp;de la l&iacute;nia 10 i&nbsp;Estaci&oacute; de&nbsp;Ciutat&nbsp;de la Just&iacute;cia&nbsp;de la l&iacute;nia 10. Tamb&eacute; t&eacute; les parades d'FGC de&nbsp;Ildefons&nbsp;Cerd&agrave;&nbsp;i&nbsp;Europa |&nbsp;Fira, i amb diverses parades de la xarxa d'autobusos urbans i interurbans.<br \/><br \/><strong>Col&middot;legis i instituts<\/strong><br \/><br \/><a class=\"image\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Institut_Santa_Eul%C3%A0lia,_l%27Hospitalet-6.JPG\"><img class=\"thumbimage\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e0\/Institut_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_l%27Hospitalet-6.JPG\/220px-Institut_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_l%27Hospitalet-6.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e0\/Institut_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_l%27Hospitalet-6.JPG\/330px-Institut_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_l%27Hospitalet-6.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e0\/Institut_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_l%27Hospitalet-6.JPG\/440px-Institut_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_l%27Hospitalet-6.JPG 2x\" width=\"220\" height=\"293\" data-file-width=\"3000\" data-file-height=\"4000\" \/><\/a><br \/>IES Santa Eul&agrave;lia, amb m&eacute;s de 50 anys d'antiguitat.<br \/>Educaci&oacute; prim&agrave;ria:&nbsp;CEIP&nbsp;Milagros&nbsp;Consarnau,&nbsp;CEIP&nbsp;Bernat&nbsp;Desclot,&nbsp;Proven&ccedil;ana,&nbsp;CEIP&nbsp;Prat de la Manta i&nbsp;CEIP&nbsp;Pompeu Fabra,&nbsp;CEIP&nbsp;Paco Candel<br \/>Educaci&oacute;n&nbsp;secund&agrave;ria: IES Santa Eul&agrave;lia, IES&nbsp;Bisbe&nbsp;Berenguer i IES Llobregat<br \/>Col&middot;legis concertats:&nbsp;CEIP&nbsp;Casal&nbsp;dels&nbsp;&Agrave;ngels<br \/>Colegios&nbsp;privats: Azor&iacute;n<br \/><br \/><br \/>Personajes&nbsp;il&middot;lustres<br \/>Ferran Adri&agrave;, cuiner espanyol considerat durant diversos anys com el millor xef del m&oacute;n.<br \/>Jos&eacute; Corbacho, actor i director de cinema i televisi&oacute;, la seva primera pel&middot;l&iacute;cula, \"Tapes\", la va rodar als carrers d'aquest barri d'Hospitalet, on va n&eacute;ixer i es va criar.<br \/>Paula V&aacute;zquez, actriu i presentadora de televisi&oacute;, es va mudar a Santa&nbsp;Eul&aacute;lia&nbsp;als 13 anys. Va estudiar primer en el Col&middot;legi Prat de la Manta i despr&eacute;s en l'Institut Santa Eul&agrave;lia.<br \/>Antonio&nbsp;Soldevilla, futbolista del R. C. Sr. Espanyol en primera divisi&oacute; i del C.E. L'Hospitalet en categories inferiors, primer jugador de futbol espanyol a jugar en la lliga russa.<br \/>N&uacute;ria Espert, actriu, que va viure al carrer Buenos Aires.<br \/>Sergio Gonz&aacute;lez Soriano, exfutbolista i&nbsp;exentrenador&nbsp;de l'Espanyol.&nbsp;<br \/><br \/><em>Galeria d'imatges del barri<\/em><\/p>\n<p><br \/><a class=\"image\" title=\"Iglesia antigua de Santa Eul&agrave;lia de Proven&ccedil;ana.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Hospitalet_de_Llobregat_-_Iglesia_de_Santa_Eul%C3%A0lia_de_Proven%C3%A7ana_02.JPG\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3d\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Iglesia_de_Santa_Eul%C3%A0lia_de_Proven%C3%A7ana_02.JPG\/120px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Iglesia_de_Santa_Eul%C3%A0lia_de_Proven%C3%A7ana_02.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3d\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Iglesia_de_Santa_Eul%C3%A0lia_de_Proven%C3%A7ana_02.JPG\/180px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Iglesia_de_Santa_Eul%C3%A0lia_de_Proven%C3%A7ana_02.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3d\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Iglesia_de_Santa_Eul%C3%A0lia_de_Proven%C3%A7ana_02.JPG\/240px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Iglesia_de_Santa_Eul%C3%A0lia_de_Proven%C3%A7ana_02.JPG 2x\" alt=\"Iglesia antigua de Santa Eul&agrave;lia de Proven&ccedil;ana.\" width=\"171\" height=\"128\" data-file-width=\"2048\" data-file-height=\"1536\" \/><\/a><br \/>Esgl&eacute;sia antiga de Santa Eul&agrave;lia de&nbsp;Proven&ccedil;ana.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Masia de Can Colom.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Can_Colom,_l%27Hospitalet-8.JPG\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1a\/Can_Colom%2C_l%27Hospitalet-8.JPG\/120px-Can_Colom%2C_l%27Hospitalet-8.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1a\/Can_Colom%2C_l%27Hospitalet-8.JPG\/180px-Can_Colom%2C_l%27Hospitalet-8.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1a\/Can_Colom%2C_l%27Hospitalet-8.JPG\/240px-Can_Colom%2C_l%27Hospitalet-8.JPG 2x\" alt=\"Masia de Can Colom.\" width=\"168\" height=\"126\" data-file-width=\"4000\" data-file-height=\"3000\" \/><\/a><br \/>Masia&nbsp;de Ca Colom.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Ciudad de la Just&iacute;cia.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:David_Chipperfield_Barcelona_3.jpg\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9e\/David_Chipperfield_Barcelona_3.jpg\/120px-David_Chipperfield_Barcelona_3.jpg\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9e\/David_Chipperfield_Barcelona_3.jpg\/180px-David_Chipperfield_Barcelona_3.jpg 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9e\/David_Chipperfield_Barcelona_3.jpg\/240px-David_Chipperfield_Barcelona_3.jpg 2x\" alt=\"Ciudad de la Just&iacute;cia.\" width=\"165\" height=\"147\" data-file-width=\"2887\" data-file-height=\"2569\" \/><\/a><br \/>Ciutat de la&nbsp;Just&iacute;cia.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Rascacielos en la Plaza de Europa.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa,_Torres_Europa,_Torre_Inbisa_y_Torre_Werfen_1.JPG\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ae\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_Europa%2C_Torre_Inbisa_y_Torre_Werfen_1.JPG\/120px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_Europa%2C_Torre_Inbisa_y_Torre_Werfen_1.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ae\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_Europa%2C_Torre_Inbisa_y_Torre_Werfen_1.JPG\/180px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_Europa%2C_Torre_Inbisa_y_Torre_Werfen_1.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ae\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_Europa%2C_Torre_Inbisa_y_Torre_Werfen_1.JPG\/240px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_Europa%2C_Torre_Inbisa_y_Torre_Werfen_1.JPG 2x\" alt=\"Rascacielos en la Plaza de Europa.\" width=\"165\" height=\"103\" data-file-width=\"2042\" data-file-height=\"1275\" \/><\/a><br \/>Gratacel en la&nbsp;Pla&ccedil;a d'Europa.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Torre Puig.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:PUIG_TORRE.jpg\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/86\/PUIG_TORRE.jpg\/120px-PUIG_TORRE.jpg\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/86\/PUIG_TORRE.jpg\/180px-PUIG_TORRE.jpg 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/86\/PUIG_TORRE.jpg\/240px-PUIG_TORRE.jpg 2x\" alt=\"Torre Puig.\" width=\"162\" height=\"108\" data-file-width=\"1280\" data-file-height=\"854\" \/><\/a><br \/>Torre Puig.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Hotel Renaissance Barcelona Fira.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa,_Hotel_Renaissance_Barcelona_Fira_02.JPG\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Hotel_Renaissance_Barcelona_Fira_02.JPG\/90px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Hotel_Renaissance_Barcelona_Fira_02.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Hotel_Renaissance_Barcelona_Fira_02.JPG\/135px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Hotel_Renaissance_Barcelona_Fira_02.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/44\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Hotel_Renaissance_Barcelona_Fira_02.JPG\/180px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Hotel_Renaissance_Barcelona_Fira_02.JPG 2x\" alt=\"Hotel Renaissance Barcelona Fira.\" width=\"127\" height=\"169\" data-file-width=\"1536\" data-file-height=\"2048\" \/><\/a><br \/>Hotel&nbsp;Renaissance&nbsp;Barcelona&nbsp;Fira.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Hotel Porta Fira.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa,_Torres_de_Toyo_Ito_(Torres_Porta_Fira),_Hotel_Porta_Fira_02.JPG\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1e\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Hotel_Porta_Fira_02.JPG\/90px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Hotel_Porta_Fira_02.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1e\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Hotel_Porta_Fira_02.JPG\/135px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Hotel_Porta_Fira_02.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1e\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Hotel_Porta_Fira_02.JPG\/180px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Hotel_Porta_Fira_02.JPG 2x\" alt=\"Hotel Porta Fira.\" width=\"126\" height=\"168\" data-file-width=\"1536\" data-file-height=\"2048\" \/><\/a><br \/>Hotel Porta&nbsp;Fira.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Torre Realia BCN.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa,_Torres_de_Toyo_Ito_(Torres_Porta_Fira),_Torre_Realia_BCN_1.JPG\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/81\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Torre_Realia_BCN_1.JPG\/90px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Torre_Realia_BCN_1.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/81\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Torre_Realia_BCN_1.JPG\/135px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Torre_Realia_BCN_1.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/81\/Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Torre_Realia_BCN_1.JPG\/180px-Hospitalet_de_Llobregat_-_Plaza_de_Europa%2C_Torres_de_Toyo_Ito_%28Torres_Porta_Fira%29%2C_Torre_Realia_BCN_1.JPG 2x\" alt=\"Torre Realia BCN.\" width=\"126\" height=\"168\" data-file-width=\"1920\" data-file-height=\"2560\" \/><\/a><br \/>Torre&nbsp;Realia&nbsp;BCN.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Pont d'en Jord&agrave;.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Pont_d%27en_Jord%C3%A0_-_Santa_Eul%C3%A0lia_-_Hospitalet_de_Llobregat.JPG\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0e\/Pont_d%27en_Jord%C3%A0_-_Santa_Eul%C3%A0lia_-_Hospitalet_de_Llobregat.JPG\/120px-Pont_d%27en_Jord%C3%A0_-_Santa_Eul%C3%A0lia_-_Hospitalet_de_Llobregat.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0e\/Pont_d%27en_Jord%C3%A0_-_Santa_Eul%C3%A0lia_-_Hospitalet_de_Llobregat.JPG\/180px-Pont_d%27en_Jord%C3%A0_-_Santa_Eul%C3%A0lia_-_Hospitalet_de_Llobregat.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0e\/Pont_d%27en_Jord%C3%A0_-_Santa_Eul%C3%A0lia_-_Hospitalet_de_Llobregat.JPG\/240px-Pont_d%27en_Jord%C3%A0_-_Santa_Eul%C3%A0lia_-_Hospitalet_de_Llobregat.JPG 2x\" alt=\"Pont d'en Jord&agrave;.\" width=\"159\" height=\"119\" data-file-width=\"4608\" data-file-height=\"3456\" \/><\/a><br \/>Pont d'a Jord&agrave;.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"L'Escor&ccedil;a.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:32_L%27Escor%C3%A7a,_c._Santa_Eul%C3%A0lia_2_(l%27Hospitalet_de_Llobregat).jpg\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2a\/32_L%27Escor%C3%A7a%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_2_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg\/120px-32_L%27Escor%C3%A7a%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_2_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2a\/32_L%27Escor%C3%A7a%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_2_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg\/180px-32_L%27Escor%C3%A7a%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_2_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2a\/32_L%27Escor%C3%A7a%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_2_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg\/240px-32_L%27Escor%C3%A7a%2C_c._Santa_Eul%C3%A0lia_2_%28l%27Hospitalet_de_Llobregat%29.jpg 2x\" alt=\"L'Escor&ccedil;a.\" width=\"159\" height=\"119\" data-file-width=\"2816\" data-file-height=\"2112\" \/><\/a><br \/>L'Escor&ccedil;a.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Vivienda de estilo racionalista en la calle de Santa Eulalia, 155.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia,_155-1.JPG\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a0\/Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_155-1.JPG\/90px-Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_155-1.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a0\/Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_155-1.JPG\/135px-Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_155-1.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a0\/Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_155-1.JPG\/180px-Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_155-1.JPG 2x\" alt=\"Vivienda de estilo racionalista en la calle de Santa Eulalia, 155.\" width=\"130\" height=\"173\" data-file-width=\"3000\" data-file-height=\"4000\" \/><\/a><br \/>Habitatge d'estil&nbsp;racionalista&nbsp;al carrer de Santa Eulalia, 155.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Vivienda de estilo novecentista en la calle de Santa Eulalia, 106.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia,_106,-1.JPG\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a1\/Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_106%2C-1.JPG\/90px-Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_106%2C-1.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a1\/Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_106%2C-1.JPG\/135px-Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_106%2C-1.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a1\/Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_106%2C-1.JPG\/180px-Habitatge_al_carrer_Santa_Eul%C3%A0lia%2C_106%2C-1.JPG 2x\" alt=\"Vivienda de estilo novecentista en la calle de Santa Eulalia, 106.\" width=\"125\" height=\"167\" data-file-width=\"3000\" data-file-height=\"4000\" \/><\/a><br \/>Habitatge d'estil&nbsp;novecentista&nbsp;al carrer de Santa Eulalia, 106.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Can Trinxet.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Can_trinxet.jpg\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/74\/Can_trinxet.jpg\/120px-Can_trinxet.jpg\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/74\/Can_trinxet.jpg\/180px-Can_trinxet.jpg 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/74\/Can_trinxet.jpg\/240px-Can_trinxet.jpg 2x\" alt=\"Can Trinxet.\" width=\"159\" height=\"119\" data-file-width=\"4608\" data-file-height=\"3456\" \/><\/a><br \/>Ca&nbsp;Trinxet.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Casa Bellmunt.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Casa_Bellmunt,_l%27Hospitalet-2.JPG\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f8\/Casa_Bellmunt%2C_l%27Hospitalet-2.JPG\/90px-Casa_Bellmunt%2C_l%27Hospitalet-2.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f8\/Casa_Bellmunt%2C_l%27Hospitalet-2.JPG\/135px-Casa_Bellmunt%2C_l%27Hospitalet-2.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f8\/Casa_Bellmunt%2C_l%27Hospitalet-2.JPG\/180px-Casa_Bellmunt%2C_l%27Hospitalet-2.JPG 2x\" alt=\"Casa Bellmunt.\" width=\"126\" height=\"168\" data-file-width=\"3000\" data-file-height=\"4000\" \/><\/a><br \/>Casa&nbsp;Bellmunt.<br \/><br \/>&nbsp;<br \/><a class=\"image\" title=\"Antiguo almac&eacute;n de aceites Reg&agrave;s.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:Magatzem_d%27olis_Reg%C3%A0s,_l%27Hospitalet-1.JPG\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bd\/Magatzem_d%27olis_Reg%C3%A0s%2C_l%27Hospitalet-1.JPG\/120px-Magatzem_d%27olis_Reg%C3%A0s%2C_l%27Hospitalet-1.JPG\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bd\/Magatzem_d%27olis_Reg%C3%A0s%2C_l%27Hospitalet-1.JPG\/180px-Magatzem_d%27olis_Reg%C3%A0s%2C_l%27Hospitalet-1.JPG 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/bd\/Magatzem_d%27olis_Reg%C3%A0s%2C_l%27Hospitalet-1.JPG\/240px-Magatzem_d%27olis_Reg%C3%A0s%2C_l%27Hospitalet-1.JPG 2x\" alt=\"Antiguo almac&eacute;n de aceites Reg&agrave;s.\" width=\"160\" height=\"120\" data-file-width=\"4000\" data-file-height=\"3000\" \/><\/a><br \/>Antic magatzem d'olis Reg&agrave;s.<br \/><br \/>&nbsp;<a class=\"image\" title=\"F&aacute;brica God&oacute; i Trias.\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Archivo:F%C3%A0brica_God%C3%B3_i_Trias_P1480815.jpg\"><img src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b8\/F%C3%A0brica_God%C3%B3_i_Trias_P1480815.jpg\/120px-F%C3%A0brica_God%C3%B3_i_Trias_P1480815.jpg\" srcset=\"\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b8\/F%C3%A0brica_God%C3%B3_i_Trias_P1480815.jpg\/180px-F%C3%A0brica_God%C3%B3_i_Trias_P1480815.jpg 1.5x, \/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b8\/F%C3%A0brica_God%C3%B3_i_Trias_P1480815.jpg\/240px-F%C3%A0brica_God%C3%B3_i_Trias_P1480815.jpg 2x\" alt=\"F&aacute;brica God&oacute; i Trias.\" width=\"155\" height=\"116\" data-file-width=\"3072\" data-file-height=\"2304\" \/><\/a><br \/>F&agrave;brica God&oacute; i Trias.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

El nostre barri

Santa Eulàlia

Santa Eulàlia és el barri més poblat de la ciutat. Des dels anys 1990 experimenta una gran transformació urbanística amb la construcció d'equipaments que aprofiten terrenys abans dedicats a l'activitat industrial. El carrer de Santa Eulalia i l'avinguda del Carrilet són els centres neuràlgics i de comunicació.

Història
Existeix una església romànica del segle xii, Santa Eulalia de Provenzana, restaurada en el segle xviii, al voltant de la qual se situen els orígens de la ciutat. Està situada en l'extrem oest del barri.

El creixement del barri de Santa Eulàlia va ser el resultat de la ràpida implantació d'indústries des del final del segle xix. Per la seva proximitat a Barcelona, estava partida en tres línies de ferrocarril (Barcelona-Martorell des de 1955, la de Vilanova des de 1881 i la que conduïa a Igualada des de 1912). La fragmentació urbana amb tantes línies va obligar a l'Ajuntament de l'Hospitalet, l'any 1935, a construir un pont. Era una zona industrial, sobretot tèxtil, amb empreses com les de Ca Trinxet, la Tèxtil Pareto, Godó i Trias etc., i, des de finals dels anys 1960, la fàbrica de l'òptica Cottet.2​

La fàbrica Trinxet, construïda en 1907 per l'arquitecte Joan Alsina i Arús, va ser propietat d'Avelino  Trinxet Casas, propietari també de la Casa Trinxet (Barcelona, 1904) obra de Josep Puig i Cadafalch i amb frescos de Joaquín Mir Trinxet. Actualment l'espai de la fàbrica ha estat recuperat per a altres serveis residencials i d'equipaments, mantenint-se una part de la construcció modernista.3​La Creu de Santa Eulalia, coneguda com «la Pinça».
El barri compta amb una escultura de Josep Maria Subirachs, coneguda popularment com «la Pinça», a causa de la seva forma, que dona la benvinguda a la ciutat quan s'accedeix des del carrer de Santa Eulalia. L'escultura representa la creu del martiri de santa Eulalia de Barcelona.

Transport públic
Compte amb les estacions de metro de Santa Eulàlia de la línia 1, Europa | Fira de la línia 9, Estació de Ca Tries de les línies 9 i 10, Provençana de la línia 10 i Estació de Ciutat de la Justícia de la línia 10. També té les parades d'FGC de Ildefons Cerdà i Europa | Fira, i amb diverses parades de la xarxa d'autobusos urbans i interurbans.

Col·legis i instituts


IES Santa Eulàlia, amb més de 50 anys d'antiguitat.
Educació primària: CEIP Milagros Consarnau, CEIP Bernat Desclot, Provençana, CEIP Prat de la Manta i CEIP Pompeu Fabra, CEIP Paco Candel
Educación secundària: IES Santa Eulàlia, IES Bisbe Berenguer i IES Llobregat
Col·legis concertats: CEIP Casal dels Àngels
Colegios privats: Azorín


Personajes il·lustres
Ferran Adrià, cuiner espanyol considerat durant diversos anys com el millor xef del món.
José Corbacho, actor i director de cinema i televisió, la seva primera pel·lícula, 'Tapes', la va rodar als carrers d'aquest barri d'Hospitalet, on va néixer i es va criar.
Paula Vázquez, actriu i presentadora de televisió, es va mudar a Santa Eulália als 13 anys. Va estudiar primer en el Col·legi Prat de la Manta i després en l'Institut Santa Eulàlia.
Antonio Soldevilla, futbolista del R. C. Sr. Espanyol en primera divisió i del C.E. L'Hospitalet en categories inferiors, primer jugador de futbol espanyol a jugar en la lliga russa.
Núria Espert, actriu, que va viure al carrer Buenos Aires.
Sergio González Soriano, exfutbolista i exentrenador de l'Espanyol. 

Galeria d'imatges del barri


Iglesia antigua de Santa Eulàlia de Provençana.
Església antiga de Santa Eulàlia de Provençana.

 
Masia de Can Colom.
Masia de Ca Colom.

 
Ciudad de la Justícia.
Ciutat de la Justícia.

 
Rascacielos en la Plaza de Europa.
Gratacel en la Plaça d'Europa.

 
Torre Puig.
Torre Puig.

 
Hotel Renaissance Barcelona Fira.
Hotel Renaissance Barcelona Fira.

 
Hotel Porta Fira.
Hotel Porta Fira.

 
Torre Realia BCN.
Torre Realia BCN.

 
Pont d
Pont d'a Jordà.

 
L
L'Escorça.

 
Vivienda de estilo racionalista en la calle de Santa Eulalia, 155.
Habitatge d'estil racionalista al carrer de Santa Eulalia, 155.

 
Vivienda de estilo novecentista en la calle de Santa Eulalia, 106.
Habitatge d'estil novecentista al carrer de Santa Eulalia, 106.

 
Can Trinxet.
Ca Trinxet.

 
Casa Bellmunt.
Casa Bellmunt.

 
Antiguo almacén de aceites Regàs.
Antic magatzem d'olis Regàs.

 Fábrica Godó i Trias.
Fàbrica Godó i Trias.


Cargando datos. Un momento, por favor...